biglogo archivum

A hagyományoknak megfelelően május 3-án ünnepeljük a Szentséges Szűz Máriát – Lengyelország királynőjét, hazánk főpatrónusának napját. Erre a napra esik a Május 3-i Alkotmány napja is, ugyanis 1791-ben ezen a napon fogadták el a Mindkét Nemzet Köztársaságnak alkotmányát.

Ez szorosan kötődik több történelmi eseményhez is: 1655-ben a jasnagórai kolostort sikerült megvédeni az ostromló svéd hadseregtől, János Kázmér lengyel király pedig a Szűzanya oltalmába helyezt az országot. Az I. világháborút követően a függetlenség elnyerésekor a lengyel püspökök kérésére határozták meg ezt az ünnepet. Lengyelország számára az ünnepet 1920-ban jóváhagyta XV. Benedek pápa.

Az 1969-es liturgikus reformkor a jeles napot ünnepi rangra emelték. 2024 május 3-án a budapesti Mindenkor Segítő Szűz Mária lengyel templomban (Budapeszt, X dzielnica, ul. Óhegy 11) Krzysztof Grzelak atya, a Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa vezetésével és Marcin Stefaniak, a szczecini NSPJ plébánosa asszisztálásával ünnepi hálaadó szentmisét tartottak; hálát adtak a Szűzanyának a gondoskodásért, ezen kívül az ő közbenjárását kérték Lengyelországért és a hazában, valamint az emigrációban élő lengyelekért.

A szentmise után elénekelték a lorettói litániát, a templom melletti kis barlangban pedig megtartották a Szentséges Szűz Mária – Lengyelország királynője, az Egyház anyja tiszteletére rendezett jasnagórai virrasztást, amelyet a Hazáért, a lengyelségért, illetve az Egyházért ajánlottak fel. A szentmisén részt vettek egyházközségünk hívei, a budapesti Lengyel Ház cserkészei, akik egy világháború előtti cserész lobogó alatt vonultak fel, az asszisztáló ministránsok – a szczecini NSJP egyházközség fiatalsága, valamint lengyel turisták, akik májusi hétvégéjüket Budapesten töltötték.

Inf. saját, fotó: Pál B., ford. Bóka E.

                  

Kapcsolat

Országos Lengyel Önkormányzat
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

OLÖ Intézmények
LMH  |  LNONI  |  LKIésM

Lengyel szószóló

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Lap teteje