biglogo archivum

Április 21-én a miskolci Nagyboldogasszony templomban elkísérték utolsó útjára dr. Bogdan Adamczyk lengyel ferences szerzetes atyát. A misét Paweł Cebula tartotta, aki felolvasta Marek Jędraszewski krakkói metropolita érsek atya levelét. A vendégek között a szentmisén jelen volt Wojciech Kulig atya, a Kisebb Testvérek Rendjének gdański tartományi rendfőnök, valamint Andrzej Lengenfeld tartományi vikárius. Rómából érkezett Miskolcra Tomáš LESŇÁK OFM conf minorita perjel.

Bogdan Adamczyk atyát a Lengyelországból érkezett család búcsúztatta, többek között két fivére, akik közül az egyik Jerzy Adamczyk atya, aki a Zakopane-Harenda beli Szent János Apostol és Evangélista egyházközség plébánosa. Jelen voltak még Magyarországon szolgálatot teljesítő magyar, szlovák és lengyel egyházi személyek. A Magyarországi Lengyel Perszonális Plébániát egy delegáció képviselte, amelynek tagjai közt volt Krzysztof Grzelak plébános atya, Stanisława Kwiręg Krisztus Király rendi szerzetes nővér, a Szent Adalbert Egyesület nevében pedig jelen volt Molnárné Monika Sagun és Takácsné Katarzyna Kalińska. Bogdan Adamczyk atya 1997 óta az egyesület tagja volt. Az atya Limanowában született, 1991 július 15 után a krakkói szemináriumban végzett tanulmányai után Magyarországra érkezett, ahol teológiai tanulmányait Egerben folytatta. Szerzetesi életének nagy részét Magyarországon töltötte, a magyarokhoz pedig lelkiekben nagyon kötődött, életének küldetését is itt élte le, az elsőmisés képén olvasható az ő mottója, amely így szól: „„„Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. ...” (Ter 12,1), ez volt adott külföldi missziós és lelkipásztori életének összefoglalása is. Ott szolgált, ahol munkája folyamán leginkább szolgálhatott azokkal az adományokkal, amelyeket az Úr adott neki. Ezt a küldetést tolmácsolta Wojciech Kulig gdański tartományi rendfőnök atya. Bogdan Adamczyk 55 éves korában Szegeden tért vissza Teremtő Atyjához. Az atya a világjárvány áldozata lett. Lengyelként született, a magyarságot választotta, 30 évig szolgálta a magyarországi híveket Miskolcon és Szegeden, de szolgált Szlovákiában és Romániában is. Április 21-én a miskolci Nagyboldogasszony ferences templom kriptájában helyezték végső nyugalomra. Adj neki Uram örök nyugodalmat és az örök világosság fényesedjen neki. Örökre nyugodjon békében.

Inf. saját, fotó: M. Molnár

Kapcsolat

Országos Lengyel Önkormányzat
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

OLÖ Intézmények
LKK  |  LNONI  |  LKIésM

Lengyel szószóló

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Lap teteje