allomas 10

Miesięcznik węgierskiej polonii

PW


Odpowiedzialny wydawca/Felelős kiadó
az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala

Redaktor naczelny/Főszerkesztő 
Marzena Jagielska
redakcja.poloniawegierska@gmail.com 

Redaktor graficzny/Grafikai szerkesztő
Katarzyna Świdnicka 

Tłumaczenie/Fordítás
Bóka Endre

Redakcja/Szerkesztőség
1102 Budapest, Állomás u. 10.
Telefon: +36 1 2613479
e-mail: redakcja.poloniawegierska@gmail.hu

Drukarnia / Nyomda:
Croatica Nonprofit Kft.

Edycja online / Online kiadás:
www.polonia.hu   

Lap teteje