biglogo archivum

Február 2-án együtt élhettük meg Urunk bemutatásának napját, amelynek másik neve Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, amely egyben a Szerzetesek Világnapja is egyben.

A szentmisékre, amelyeket a mi budapesti Lengyel Templomunkban tartott Krzysztof Grzelak atya, a Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa, a hívek elhozták gyertyáikat, amelyeket a mise keretében megszenteltek. A régi hiedelmek szerint a megszentelt gyertya védte meg a háziakat pl. a vihartól.

Urunk bemutatásának ünnepén arról emlékezünk meg, hogy Krisztust ekkor mutatták be a jeruzsálemi templomban. Az erről szóló szakaszt Szent Lukács evangéliumában el lehet olvasni. Az ünnepnap negyven nappal karácsony utánra esik. Az ünnep hagyományainak gyökere a keresztény szertartásokban egészen a IV. századig nyúlik vissza. Urunk bemutatásának napját Lengyelországban

Gyertyaszentelő Boldogasszonynak hívják – ez pedig a Szűzanyának az egyik, katolikus egyházban használt titulusa.

Február 2-án van a Szerzetesek Világnapja, ezt az ünnepnapot 1997-ben II. János Pál pápa keltette életre és Urunk bemutatásának napjára esik. Ezen a napon azokért imádkozunk, akik életüket Isten szolgálatának szentelték.

A hívek köszönetet mondtak Krzysztof Grzelak plébános atyának, Stanisława nővérnek, a Krisztus Király rendi atyáknak és missziós nővéreknek, akik lelkiszolgálatot végeztek egyházközségünkben, köszönetet mondtak nekik azért a tevékenységért, amelyet a magyarországi lengyelekért tesznek a mindennapokban, a legfiatalabbakért és a szépkorúakért végzett munkáért, ezen kívül Isten áldását kérték rájuk, sok erőt és egészséget kívántak a további szolgálatukra.

Inf. saját, fotó: Pál B. ford. Bóka E.

                  

Kapcsolat

Országos Lengyel Önkormányzat
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

OLÖ Intézmények
LMH  |  LNONI  |  LKIésM

Lengyel szószóló

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Lap teteje